فرم انتقادات و پیشنهادات
  برای بهتر شدن آموزش مجازی ، نظرات, تجارب، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.
  تاریخ ثبت انتقاد یا پیشنهاد :  1400/02/26
  موضوع انتقاد یا پیشنهاد :  
  شرح انتقاد یا پیشنهاد :  
  چگونه با شما ارتباط برقرار کنيم ؟
  ایمیل شما :  
  نام شما (اختیاری) :  
  تلفن شما :  
  ارسال

گروه دورانV6.0.5.0